UFABET

UFABET

‎ฮิตช์ค็อก/ทรัฟเฟิล ‎

‎ฮิตช์ค็อก/ทรัฟเฟิล ‎

‎ในปี 1962 นักวิจารณ์ภาพยนตร์และผู้กํากับคลื่นลูกใหม่ชาวฝรั่งเศส ‎‎François Truffaut‎‎ นั่งลงกับ‎‎อัลเฟ รดฮิตช์ค็อก‎‎เพื่อบันทึกบทสัมภาษณ์ตลอดทั้งสัปดาห์เกี่ยวกับงานทั้งหมดของฮิตช์ค็อก เซสชั่นเหล่านี้ขอ “Hitchcock / Truffaut” หนังสือที่มี raison d’être เพื่อแสดงให้นักวิจารณ์ชาวอเมริกันเห็นว่าพวกเขาประเมินความร่ํารวยในโรงภาพยนตร์ของงานของ...

Continue reading...